Verstrekking kostuum is loon in natura

Een werknemer die kleding krijgt van zijn werkgever wordt bevoordeeld. De werknemer hoeft deze niet zelf te kopen. De verkregen kleding is voor de werknemer dan ook loon in natura. Dit is anders als het werkkleding betreft en aan specifieke voorwaarden is voldaan. Dan is geen sprake van loon.

 De voorwaarden voor onbelaste verstrekking van werkkleding zijn:

  • Op de kleding moet een logo aangebracht zijn van ten minste 70 cmU; of
  • De kleding is uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens de dienstbetrekking te dragen. Dit laatste is ook het geval als de werknemer de kleding niet mee naar huis mag nemen en op de werkplek moet achterlaten.

Rechtbank Arnhem heeft in een zaak waarin een betaaldvoetbalorganisatie kostuums verstrekte aan de spelers, bepaald dat de verstrekte kostuums loon in natura vormden. Op het kostuum was (op het colbert) een logo aangebracht, maar dit was kleiner dan 70 cm2. Op de overige kledingstukken stond geen logo. Hoewel in het reglement van de club was vastgelegd dat de kostuums na gebruik in de daarvoor bestemde ruimte bij het stadion moesten achterblijven, bleek dat de spelers in de praktijk het kostuum mee naar huis namen. De eerstvolgende trainingsdag werd het kostuum weer naar het stadion teruggebracht.
De Rechtbank stelde dan ook, dat niet voldaan was aan de voorwaarden om de kostuums als werkkleding aan te merken en belastte de waarde van de kostuums als loon in natura.

Deze uitspraak geeft aan dat het enkel vastleggen van afspraken in een reglement of overeenkomst niet voldoende is voor vrijstelling van belastingheffing. Werkgever en werknemer dienen zich ook daadwerkelijk aan de vastgelegde afspraken te houden.

Bron: CB / Rechtbank Arnhem 20 september 2007, AWB 06/5749 en 5749

Geplaatst op: woensdag 21 november 2007 om 08:23 uur
terug