Geen aftrek uitgaven levensonderhoud meerderjarige kinderen

Een belastingplichtige had in zijn aangifte inkomstenbelasting 2004 uitgaven voor levensonderhoud ten behoeve van zijn meerderjarige zoons in aftrek op zijn inkomen gebracht. Op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 mogen ouders, als zij kinderen jonger dan 30 jaar in belangrijke mate onderhouden, uitgaven voor levensonderhoud in aftrek brengen. Voorwaarde is dat de ouder zich redelijkerwijs gedrongen heeft kunnen voelen tot het doen van die uitgaven.

De inspecteur meende in deze zaak dat de ouder geen reden had om zich gedrongen te voelen zijn kinderen te onderhouden omdat de kinderen een eigen inkomen hadden en nog thuis woonden. De ouder stelde vervolgens dat niet relevant is of de kinderen al dan niet een eigen inkomen hebben.
Rechtbank Arnhem gaf de inspecteur gelijk. Bij kosten van levensonderhoud gaat het om datgene wat nodig is om de ondersteunde (het kind) in staat te stellen tot het voeren van een redelijk bestaan overeenkomstig zijn plaats in de samenleving. Het eigen inkomen van de kinderen en het feit dat de kinderen nog bij de ouders woonden maakt dat de kinderen geen ondersteuning nodig hadden. Het eigen inkomen van het kind wordt alleen buiten beschouwing gelaten als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Die bijzondere omstandigheid deed zich niet voor.

NB: Voor aftrek van uitgaven van levensonderhoud voor kinderen is dus van belang dat de kinderen de steun van de ouders nodig hebben om een redelijk bestaan te kunnen voeren. Aftrek is dan alleen toegestaan als voor het kind geen recht op kinderbijslag bestaat bij de ouders die de uitgaven doen en het kind geen recht heeft op studiefinanciering.

Bron: Rechtbank Arnhem 4 juli 2007, AWB 06/6493 / College Belastingadviseurs

Geplaatst op: maandag 24 december 2007 om 14:10 uur
terug