Wijzigingen belastingheffing 2008 voor de dga

Om de administratieve lasten voor de dga kleiner te maken, heeft de regering op Prinsjesdag 2007 voorgesteld om de dga die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen ‘uit de loonheffing te halen’. De bv waarvan alleen de dga werknemer is, vaak de holding, zou voor de dga geen loonadministratie meer hoeven te voeren. De dga zou de belasting en de premies betalen via voorlopige en definitieve aanslagen. De regelingen bleken echter slecht doordacht en zijn een jaar uitgesteld. Toch blijft in 2008 niet alles bij het oude voor de dga. 

 

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
Voor de dga die verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen verandert er niets: de bv moet de hoge inkomensafhankelijke bijdrage (2008: 7,20%) vergoeden en afdragen aan de Belastingdienst. Er verandert echter wel wat voor de dga die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Die gaat, zoals de gewone ondernemer, de lage inkomensafhankelijke bijdrage (2008: 5,10%) betalen. De bv draagt deze af, maar hoeft deze niet meer te vergoeden.

Omzetbelasting
Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EG, is een dga vanaf 18 oktober 2007 geen ondernemer meer voor de btw, althans niet uitsluitend vanwege zijn arbeidsverhouding met de bv. Vanaf 18 oktober 2007 kan de dga dus geen btw meer verrekenen voor facturen die aan hem persoonlijk zijn gericht. Daar staat tegenover, dat de fiscale eenheid tussen de dga en zijn bv(’s) vanaf die datum is verbroken. De dga is daarom vanaf 18 oktober 2007 niet meer aansprakelijk voor btw-schulden van de fiscale eenheid. De staatssecretaris van Financiën stelt zich op het standpunt, dat de dga voor goederen die hij zakelijk en privé gebruikt en waarvoor hij de btw heeft verrekend, de privé-btw nog moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat moet in één keer, via de laatste btw-aangifte over 2007. Na 17 oktober 2007 gefactureerde btw kan de dga volgens de staatssecretaris in het geheel niet meer aftrekken. Met name voor dga’s die de auto privé hebben of de btw op hun woon-werkpand hebben teruggevraagd heeft dit gevolgen. Laat u voorlichten door uw adviseur. Het is namelijk maar de vraag of er een wettelijke grondslag is voor de eindafrekening voor het privégebruik.

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: woensdag 9 januari 2008 om 11:05 uur
terug