Belastingdienst controleert aangifte IB 2007 extra op box 3

De Belastingdienst besteedt dit jaar bij de controle van de aangifte over het jaar 2007 extra aandacht aan box 3. Daarin moet u onder andere de tweede woning, spaartegoeden en beleggingen aangeven. Uit een nieuwsbericht van het ministerie van Financiën van 2 januari jl. blijkt, dat de aandacht vooral uit zal gaan naar vastgoed. De controle op het inkomen in box 3 sluit goed aan op de thematische aanpak van vastgoed, aldus het nieuwsbericht. Hoe geeft u uw vastgoed aan in uw aangifte?

Tweede woningen

Als u een tweede woning in Nederland had en die woning in 2007 30% of meer van de tijd tot uw beschikking had, geef dan de WOZ-waarde met als peildatum 1 januari 2005 aan.

Overige onroerende zaken

Tot de bezittingen in box 3 behoren ook overige onroerende zaken dan de tweede woning. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • een woning die u verhuurde en minder dan 30% tot uw beschikking had;
  • een garage die niet naast de eigen woning ligt, maar een paar straten verder.

Voor overige onroerende zaken geeft u de actuele waarde aan. Eventuele verhuur beïnvloedt deze waarde, maar er zijn geen algemene waarderingsregels voor verhuurd onroerend goed.

Buitenlands onroerende zaken

Inwoners van Nederland moeten hun buitenlandse vermogen aangeven in box 3, dus ook het buitenlandse vastgoed (zoals een vakantiewoning). Om te voorkomen dat u in het buitenland en in Nederland over de onroerende zaken belasting betaalt, moet u in uw aangifte verzoeken om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Nieuwsbericht ministerie van Financiën, 2 januari 2008

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: donderdag 17 januari 2008 om 09:27 uur
terug