Belastingdienst incasseert te laat maar blijft netjes

Door een te late incasso van de Belastingdienst zouden veel mensen per eind 2007 en begin 2008 een te hoge rendementsgrondslag moeten aangeven.

Belastingschulden zijn immers niet aftrekbaar van de rendementsgrondslag. De Belastingdienst keurt nu goed, dat de te laat geïncasseerde bedragen per eind 2007 en begin 2008 toch aftrekbaar zijn.

Achtergrond
Een voorlopige aanslag voor het lopende jaar mag in termijnen betaald worden. Het is dan tevens mogelijk om de Belastingdienst een machtiging te geven om dit bedrag maandelijks automatisch te incasseren. Eind december had de Belastingdienst de laatste termijn van de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moeten incasseren. Maar de termijn voor december is pas op 3 januari 2008 geïncasseerd.


Deze te late incasso kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelastingheffing in box 3. Belastingschulden zijn namelijk niet aftrekbaar in box 3. Daardoor kan de rendementsgrondslag uitkomen boven het vrijgestelde vermogen of voor een groter gedeelte belast zijn. In een nieuwsbericht heeft de Belastingdienst aangekondigd dat in een beleidsbesluit zal worden goedgekeurd dat de per 3 januari 2008 geïncasseerde bedragen in mindering mogen worden gebracht op de heffingsgrondslag per 31 december 2007 (voor het aangiftejaar 2007) en 1 januari 2008 (voor het aangiftejaar 2008).


Belastingschuld verwacht, maar nog niet betaald?
Voor situaties waarin u een te betalen aanslag verwacht die nog niet is opgelegd, bestaat de mogelijkheid die verwachte aanslag toch in aftrek te brengen op de rendementsgrondslag. U moet dan tijdig een voorlopige aanslag vragen. Als u voor 1 oktober verzoekt om een voorlopige aanslag en de Belastingdienst stelt deze aanslag niet voor 31 december vast, dan mag u de verschuldigde belasting in mindering brengen op uw rendementsgrondslag in box 3. Vergeet ook niet te verzoeken om matiging van de heffingsrente. Als de Belastingdienst namelijk langer dan 3 maanden wacht met het opleggen van de aanslag en u heeft verzocht om matiging van de heffingsrente bij overschrijding van deze termijn, dan moet de Belastingdienst de heffingsrente op de aanslag matigen (zie netnieuws van 5 december 2007). Als u wel voor einde van het jaar een voorlopige aanslag heeft ontvangen, dan moet u die ook hebben betaald om deze te kunnen aftrekken in box 3.


Bronnen:
www.belastingdienst.nl, nieuwsbericht 10 januari 2008
Besluit staatssecretaris van Financiën, 31 oktober 2005, nr. CPP2005/1272M
Besluit van 24 oktober 2001, nr. CPP2001/2110


© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: donderdag 24 januari 2008 om 09:04 uur
terug