Gek gat in de vergoeding van heffingsrente

Op 22 januari 2008 heeft de staatssecretaris van Financiën vragen van het kamerlid Irrgang beantwoord. Het kamerlid had vragen gesteld over het onterecht terugvorderen van heffingsrente door de Belastingdienst. De staatssecretaris legt de oorzaak bij een fout in één van de particuliere softwarepakketten. In werkelijkheid ligt de reden bij de Belastingdienst zelf. Als belastingplichtigen belasting moeten nabetalen, brengt de Belastingdienst heffingsrente in rekening. Maar als belastingplichtigen nog belasting blijken terug te krijgen, dan vergoedt de Belastingdienst niet altijd heffingsrente.

 

Achtergrond
De Belastingdienst int belasting of geeft belasting terug op basis van een (voorlopige) aanslag. Als de Belastingdienst deze aanslag vaststelt na het midden van het tijdvak waarop de aanslag betrekking heeft, dan wordt heffingsrente (te betalen c.q. te ontvangen) berekend.   Als blijkt, dat de belastingplichtige moet bijbetalen dan legt de Belastingdienst een nieuwe aanslag op. Ook hier wordt weer heffingsrente berekend over de periode van het midden van het tijdvak tot de datum van de aanslag. Maar als blijkt dat de belastingplichtige op de eerste aanslag te veel heeft betaald, dan legt de Belastingdienst geen nieuwe (negatieve) aanslag op, maar vermindert zij de eerste aanslag ‘ambtshalve’.


Naast formele bezwaren tegen deze handelswijze (zo kan de belastingplichtige niet bezwaar en beroep aantekenen tegen een ambtshalve vermindering), heeft deze handelswijze als bezwaar dat geen heffingsrente wordt berekend op ambtshalve aanslagen. Wel vergoedt Belastingdienst invorderingsrente, maar de invorderingsrente wordt over een ander tijdvak berekend. Heel technisch allemaal, maar in de praktijk leidt dit ertoe, dat de Belastingdienst de heffingsrente over zes maanden ‘in zijn zak steekt’.


Belastingdienst berekent meer heffingsrente dan zij vergoedt
Door na te betalen bedragen vast leggen in nieuwe ‘voorlopige aanslagen’ (met heffingsrente) en terug te betalen bedragen in ‘ambtshalve verminderingen’ (zonder heffingsrente) berekent de Belastingdienst verschuldigde heffingsrente over een langer tijdvak, dan het tijdvak waarover zij rente vergoedt. Of dit fout is of niet, ieder met enig cijfermatig inzicht begrijpt dat de Belastingdienst een rentevoordeel heeft over zes maanden.


Koepelorganisaties, waaronder het CB, proberen dit probleem in overleg met de Belastingdienst op te lossen.


Bron: Brief van 22 januari 2008 van de Staatssecretaris van Financiën, nr. DGB2007-6296

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: donderdag 31 januari 2008 om 08:18 uur
terug