Dga maakt niet aannemelijk dat hem was toegezegd dat voor Porsche geen bijtelling prive-gebruik nodig was / 50%-boete te hoog voor ernst vergrijp

Op de balans van een BV staan een BMW en een Porsche die beide ter beschikking staan van de directeur-grootaandeelhouder (dga). In de aangifte van de dga is alleen een bijtelling privé-gebruik opgenomen voor de BMW. De inspecteur heeft over 1999 alsnog rekening gehouden met een bijtelling privé-gebruik voor de Porsche door een navorderingsaanslag met een vergrijpboete van 50% (29.498 euro) op te leggen.
De dga stelt dat er sprake is van gewekt vertrouwen door een toezegging tijdens een boekenonderzoek in 1989. Volgens hem kon de bijtelling voor de Porsche achterwege blijven omdat deze auto slechts voor representatieve doeleinden werd gebruikt en er een gelijkwaardige auto voor privé-gebruik aanwezig was.

 

Rechtbank Haarlem verklaarde het beroep van de dga ongegrond.
 
Hof Amsterdam bevestigt in hoger beroep dat de dga niet aannemelijk heeft gemaakt dat een dergelijke toezegging is gedaan. Als de genoemde toezegging al  zou zijn gedaan, had altijd de voorwaarde moeten zijn gesteld dat minder dan 1000 kilometer privé (thans 500 kilometer) met de Porsche werd gereden. Er is niet aannemelijk dat het aantal privé-kilometers onder de bedoelde grens lag. De dga heeft zijn stelling dat de Porsche door een ander is gebruikt (ook) op geen enkele wijze onderbouwd.
Ook het jarenlang volgen van de aangiften van de vennootschap en van de dga op het onderhavige punt, is volgens het Hof niet voldoende voor het wekken van een in rechte te honoreren vertrouwen aangezien een welbewuste standpuntbepaling van de inspecteur ontbreekt.

De opgelegde 50%-boete van  acht het Hof in beginsel passend omdat sprake is van (voorwaardelijke) opzet. Het matigt de boete toch tot 12.500 euro vanwege een wanverhouding tussen het absolute bedrag van de boete in relatie tot de ernst van het vergrijp.

Bron: Uitspraak Hof Amsterdam - [24-10-2007] - 06/00278 (BC4190) - [20-2-2008]

Geplaatst op: donderdag 21 februari 2008 om 08:16 uur
terug