De echtgenoot van de dga en de ZVW

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de dga, die verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, bedraagt in 2008: 7,2%. De bv moet deze bijdrage vergoeden en afdragen aan de Belastingdienst. Voor de niet-verzekeringsplichtige dga is er in 2008 wat veranderd. Deze dga gaat, zoals de gewone ondernemer, de lage inkomensafhankelijke bijdrage (2008: 5,1%) betalen. De bv draagt deze af, maar hoeft deze niet meer te vergoeden.
Maar geldt hetzelfde ook voor de echtgenoot van de dga, die ook op de loonlijst van de bv staat?

 

Nee! De lage premie geldt uitsluitend voor de directeur-grootaandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. De echtgenoot die zelf geen statutair bestuurder is en zelf geen enkel aandeel houdt, moet dus in 2008 nog steeds de hoge inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De bv moet die vergoeden en afdragen aan de Belastingdienst. Toch de lage premie betalen? Dat kan, maar dan moet de echtgenoot als statutair bestuurder worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bovendien moet de echtgenoot aandeelhouder worden en, eventueel samen met de dga, ten minste 50% van de aandelen in de bv houden. Let op! Een belang bij de aandelen op grond van uitsluitend het huwelijksgoederenregime is niet voldoende.
Overigens is het zeer waarschijnlijk niet verstandig om alleen voor de lage premie ZVW aan de echtgenoot aandelen over te dragen en haar in te schrijven als statutair directeur. Laat u daarom goed voorlichten door uw adviseur.

Bronnen:

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, 19 december 1997, Stcrt. 1997, 248
Wijzigingen belastingheffing 2008 voor de dga (CB)
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2007, nr. Z/F-2806659, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met diverse aangelegenheden, Stcrt. 2007, 227.

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: dinsdag 26 februari 2008 om 15:10 uur
terug