Waarom bedrijfsoverdracht testamentair regelen? Daarom!

Een veelgehoord advies in het kader van de bedrijfsopvolging is om de bedrijfsopvolging ook testamentair te regelen. In een procedure voor Hof Arnhem bleek onlangs, wat de gevolgen kunnen zijn als de bedrijfsopvolging uitsluitend in het firmacontract wordt geregeld.

 

Vader en zoon drijven samen een maatschap. In 2003 overlijdt vader. Moeder erft alle goederen van de nalatenschap en de twee zoons krijgen een geldvordering op moeder. De zoon die samen met vader in de maatschap zat, neemt op grond van het overnemingsbeding uit het firmacontract de twee bedrijfspanden over. De inspecteur vindt, dat de zoon daarbij overdrachtsbelasting is verschuldigd en hij krijgt daarin van Rechtbank en Hof gelijk. Een beroep op een bepaling uit het erfrecht, op grond waarvan de zoon tegen een redelijke prijs de panden zou kunnen overnemen, gaat volgens het Hof niet op. De zoon beroept zich namelijk op een bepaling uit het firmacontract, niet op het erfrecht. Daarom is de verkrijging niet onbelast. 

Advies:

Een zo goed mogelijke fiscale uitgangspositie bij bedrijfsoverdracht vereist een gedegen contractuele voorbereiding. Maar niet alleen de contracten moeten goed zijn doordacht. Vaak moeten ook in het testament en de huwelijksvoorwaarden voorzieningen worden getroffen. Laat u daarom door uw belastingadviseur en notaris goed voorlichten. 

Hof Arnhem, 17 januari 2008, nr. 07/00166

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: dinsdag 26 februari 2008 om 15:14 uur
terug