Opstelling Belastingdienst te formeel

Voor veel belastingregelingen moet de belastingplichtige tijdig een verzoek bij de inspecteur indienen. Vaak zijn die voorwaarden heel formeel: bij een te laat verzoek wijst de Belastingdienst het verzoek af. Soms blijkt die opstelling te formeel.

Een accountant zet zijn aandeel in een accountantsmaatschap om in een bv. Bij die omzetting maakt de accountant gebruik van de cijfers per 1 juli van het jaar van omzetting. Daarbij past de accountant een terugwerkende kracht toe die op grond van het beleid toegestaan zou zijn, als hij daarvoor een tijdig verzoek had ingediend. Voor de fiscale winst bedingt de accountant een lijfrente. Eerst moet de accountant tot en met de hoogste rechter procederen over de omvang van de lijfrentepremieaftrek. Bij de omzetting stond namelijk al vast dat een deel van de onderneming na de omzetting verkocht zou worden. De Belastingdienst weigerde daarom de gehele lijfrentepremieaftrek. Dat ging de Hoge Raad te ver. Voor de winst die toerekenbaar is aan de voortgezette onderneming bleek lijfrentepremieaftrek mogelijk. De Hoge Raad heeft echter Hof Arnhem opgedragen uit te zoeken of tijdig om toepassing van de terugwerkende kracht is verzocht. De Belastingdienst was weliswaar op de hoogte van de omzetting, maar weigerde de terugwerkende kracht omdat de accountant niet uiterlijk bij de aangifte een verzoek had ingediend. Dat gaat de Hoge Raad te ver. De Belastingdienst was op de hoogte van de omzetting, de omzetting bleek ook uit de cijfers in de aangifte en in correspondentie na de indiening van de aangifte heeft de accountant uitdrukkelijk verzocht om terugwerkende kracht.

Wees er vroeg bij!
Over het algemeen geldt: te laat is te laat. Als u overweegt uw bedrijf te verkopen, om te zetten in een bv of te herstructureren, dan heeft dat fiscale gevolgen. U kunt beter inspelen op die gevolgen, als u tijdig maatregelen treft in overleg met uw adviseur.


Bron: Hoge Raad 25 januari 2008, nr. 42.356

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: dinsdag 26 februari 2008 om 15:14 uur
terug