Uitkering uit schadeverzekering onbelast

Een ondernemer wordt door een arbeidsongeval blijvend ongeschikt voor het verrichten van zijn werk. Hij ontvangt uit een verzekering een schadevergoeding van € 400.000 wegens verlies aan arbeidsvermogen. De ondernemer blijft niet stilzitten en start succesvol andere activiteiten. De inspecteur is van mening, dat de schadevergoeding moet worden belast als winst uit onderneming. Het Hof Arnhem is het daar niet mee eens.

 

De uitkering is onbelast, als de uitkering is genoten als vergoeding van een blijvend verlies aan arbeidsvermogen als zodanig. De uitkering dekt dan de schade wegens schade aan de bron. Als de uitkering een tijdelijk verlies aan arbeidsinkomsten vergoedt, dan is geen sprake van ‘schade aan de bron’ en is de vergoeding belast. Welk soort schade wordt vergoed, is afhankelijk van de bewoordingen van hetgeen de ondernemer en de verzekeraar zijn overeengekomen. Die bewoordingen zijn niet doorslaggevend, als uit de feiten blijkt dat slechts sprake is van een tijdelijk verlies aan arbeidskracht en de uitkering ook slechts dat tijdelijke inkomensverlies opvangt. 

De omstandigheid dat de ondernemer ondanks blijvend letsel op inventieve wijze gebruik maakt van andere mogelijkheden om zelfstandig inkomen te genereren, heft zijn verlies aan arbeidsvermogen in het algemeen niet op. Ook het feit, dat de schade wordt berekend op basis van de inkomensachteruitgang voor de ‘oude werkzaamheden’, leidt er niet toe dat de schadevergoeding moet worden belast.

Bron: Hof Arnhem, 14 februari 2008, nr. 06/00451

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: donderdag 27 maart 2008 om 09:12 uur
terug