Teruggaaf ZVW over 2006 zelf aanvragen

Mensen die voor 9 april 2008 geen brief van de Belastingdienst hebben ontvangen over de teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) kunnen zelf de teruggaaf aanvragen.

 

Dan moet in 2006 wel te veel bijdrage ZVW zijn betaald. Om in aanmerking te komen voor een teruggaaf moet men in 2006 gelijktijdig meer werkgevers of uitkeringen hebben gehad en de inkomsten bij deze werkgevers of uitkeringsinstanties moeten bij elkaar hoger dan 30.015 euro zijn geweest.
 

Alsnog
Veel werknemers en uitkeringsgerechtigden hebben in december 2007 een brief van de Belastingdienst ontvangen over de teruggaaf van de bijdrage ZVW over 2006. Maar van sommige mensen kon toen nog niet worden vastgesteld of zij recht hebben op een teruggaaf. Dat heeft de Belastingdienst in maart 2008 alsnog gedaan. Wie bij deze groep hoort, ontvangt voor 9 april 2008 een brief over de teruggaaf. Het advies van de fiscus is daarom te wachten tot die datum alvorens een teruggaaf aan te vragen.

Nog geen 2007
Verder wijst de Belastingdienst erop dat nog geen teruggaaf kan worden aangevraagd van in 2007 te veel betaalde bijdrage ZVW. Daar komt tezijnertijd een bericht over.
Geplaatst op: vrijdag 4 april 2008 om 09:03 uur
terug