Vrijwilligersregeling uitgebreid naar amateur en sportorganisaties

Amateurgezelschappen (waaronder sportorganisaties) kunnen gebruik maken van de bijzondere regeling voor vrijwilligers als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Een inhoudingsplichtigenverklaring is bij het eigen belastingkantoor aangevraagd door (de leider van) het gezelschap.
 • Het gaat om een gezelschap in de vorm van een privaat- of publiekrechtelijke organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, of een sportorganisatie.
 • De leden van het gezelschap kunnen (naar de aard van hun werkzaamheden) worden beschouwd als vrijwilligers.
 • Het gage van de individuele leden van het amateurgezelschap komt (inclusief kostenvergoedingen) niet  boven de grenzen van de vrijwilligersregeling.

   

 • Eenvoudige vrijstelling amateurgezelschappen

   

  Amateurgezelschappen kunnen gebruik maken van een bijzondere regeling voor vrijwilligers. Als (de leider van) het gezelschap bij het eigen belastingkantoor een inhoudingsplichtigenverklaring aanvraagt, hoeven er bij doorbetaling van de gage aan de individuele leden onder voorwaarden geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen worden ingehouden.

   

  Deze inhouding hoeft niet plaats te vinden als er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

   

  De inhoudingsplichtigenverklaring is aangevraagd door een gezelschap in de vorm van een privaat- of publiekrechtelijke organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, of door een sportorganisatie.

   

  De leden van het gezelschap kunnen (naar de aard van hun werkzaamheden) worden beschouwd als vrijwilligers.

   

  De individuele leden van het amateurgezelschap ontvangen geen hogere gage (inclusief kostenvergoedingen) dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

   

  Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het verrichte werk. Naast de bovengenoemde voorwaarden geldt daarom dat een vrijwilliger geen marktconforme beloning mag ontvangen. Er is in ieder geval geen marktconforme vergoeding als de vrijwilliger per uur wordt betaald en die vergoeding is maximaal € 4,50 per uur (vrijwilligers onder de 23 jaar € 2,50).

   

  Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, hoeft (de leider van) het gezelschap geen loonadministratie aan te leggen. Wel moet in de administratie worden vastgelegd aan wie de bedragen zijn betaald. Ook zijn voor de inkomstenbelasting de uitbetaalde bedragen niet belast.

  Bron: Elsevier

  Geplaatst op: donderdag 17 april 2008 om 12:26 uur
  terug