Kunstenares: geen ondernemer, dus geen elektronische aangifte

Een beeldend kunstenares is als juriste in dienstbetrekking bij een kunstenaarsbond. Daarnaast is zij beeldend kunstenares. Over het jaar 2004 heeft de inspecteur in mei 2006 een ambtshalve aanslag, dit is een aanslag naar een geschat inkomen, opgelegd. De inspecteur heeft het inkomen op € 50.000 geschat. De inspecteur heeft tevens een verzuimboete opgelegd van € 567 wegens het niet tijdig (elektronisch) doen van de aangifte. Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moet een ondernemer verplicht elektronisch aangifte doen.

De kunstenares maakt bezwaar tegen de aanslag door alsnog op papier het aangiftebiljet in te dienen. De inspecteur komt deels aan het bezwaar tegemoet en stelt het belastbare bedrag vast op het loon dat de kunstenares uit haar dienstbetrekking heeft verkregen. Het belastbare inkomen bedraagt € 28.695. De inspecteur houdt geen rekening met de negatieve opbrengsten uit haar als ondernemer verrichtte werkzaamheden als kunstenares. De inspecteur stelt dat de kunstenares al een ruim aantal jaren een negatieve opbrengst heeft uit haar kunstenaarsactiviteiten en dat zij dus geen ondernemer is. De aftrek van het verlies wordt dan ook geweigerd.

De Rechtbank Haarlem is het met de inspecteur eens dat de activiteiten van de kunstenares geen bron van inkomen vormen. Zij is geen ondernemer. Echter, als de werkzaamheden van de kunstenares geen bron van inkomen vormen en zij dus niet als ondernemer wordt aangemerkt, dan behoeft zij niet verplicht elektronisch aangifte te doen. De verzuimboete dient dus geheel te vervallen.

Bron: Rechtbank Haarlem, 20-08-2007, 06/10812
© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: woensdag 17 oktober 2007 om 10:52 uur
terug