Verkoop met uitgestelde levering: niet belast met successierecht

Successierecht is niet alleen een aangelegenheid voor de rijken. Als de kinderen na het overlijden van de ouder het huis verkrijgen, zijn de vrijstellingen maar zeer beperkt. Om de heffing van successierecht over (bijvoorbeeld) de ouderlijke woning te voorkomen, kunnen de ouders de woning aan de kinderen ‘verkopen met uitgestelde levering’.

 

18 juni 2008
Catego

Hierdoor houden de ouders de woning buiten de boedel waarover de kinderen successierecht moeten betalen. Wel moeten de kinderen de koopsom voor de woning betalen. Het werkt als volgt. De ouders verkopen tijdens leven de woning voor de actuele waarde, maar bedingen dat de woning pas geleverd wordt nadat beide ouders zijn overleden. De kinderen hoeven koopsom ook dan pas te betalen. De kosten en lasten voor de woning en het risico van tenietgaan blijven ondertussen voor rekening van de ouders.

 

De Belastingdienst stelde de ‘verkoop met uitgestelde levering’ gelijk aan de ‘verkoop onder voorbehoud van een vruchtgebruik’. Daarvoor is in de Successiewet bepaald, dat de waardeaangroei bij de eigenaar (in het voorbeeld: de kinderen) belast is met successierecht op het moment van overlijden van de (langstlevende) ouder. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld, dat de verkoop met uitgestelde levering niet leidt tot de heffing van successierecht.

Slot:

De staatssecretaris van Financiën heeft een ‘herziening van de Wet schenk- en erfbelasting’ aangekondigd. De wet moet eenvoudiger, de tarieven lager en het aantal schijven minder. Ook zullen constructies worden aangepakt. Naar verwachting zal de staatssecretaris de “constructie” van verkoop met uitgestelde levering aanpakken. Er is ook een andere oplossing: afschaffing van de successiewet.

 

Bron: Hoge Raad, 6 juni 2008, nr. 43.209

 

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: donderdag 24 juli 2008 om 11:00 uur
terug