Voorstel staatssecretaris van FinanciŽn: Dga blijft in 2009 in de loonheffing

De staatssecretaris van Financiën vindt de beëindiging van de inhoudingsplicht voor dga’s te lastig uitvoerbaar en stelt bij nader inzien een vereenvoudigde loonaangifte voor dga’s voor. Ook wil de staatssecretaris het voor een grote groep ondernemers mogelijk maken kwartaalaangiften voor de btw te doen.

 

In 2007 is een maatregel aangenomen die erin voorziet dat de bv van de dga vanaf 1 januari 2009 niet meer inhoudingsplichtig is. De maatregel geldt uitsluitend voor bv’s die 1 of meer dga’s in dienst hebben, die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Naast administratieve lastenverlichting, heeft de maatregel ook het effect dat ongeveer 1600 dga’s vanaf 1 januari 2009 geen beroep meer kunnen doen op de S&O-afdrachtvermindering. Daarom hebben verschillende beroepsorganisaties, waaronder het CB, aangedrongen op een keuzemogelijkheid: wel of geen inhoudingsplicht. Dat vindt de Belastingdienst te ingewikkeld voor de inrichting van haar processen. Om de dga’s die de afdrachtvermindering dreigen mis te lopen tegemoet te komen, stelt de staatssecretaris van Financiën nu voor de dga in de loonheffing te houden. De loonaangifte wordt wel eenvoudiger. Naar verwachting zal de dga vanaf 1 januari 2010 kunnen profiteren van de vereenvoudigde loonaangifte.

 

Concreet zien de alternatieve voorstellen er als volgt uit:

  • het introduceren van een vereenvoudigde loonaangifte voor dga’s;
  • het introduceren van een systeem waarbij maandaangiften met ongewijzigde gegevens (bijvoorbeeld bij de dga die elke maand hetzelfde loon opneemt) eerder kunnen worden ingediend dan nu het geval is;
  • het introduceren van een eenvoudiger systeem van betaling, waarbij niet steeds een ander betalingskenmerk moet worden ingevuld;
  • het verhogen van de grens voor het doen van kwartaalaangifte voor de btw van € 7000 tot € 15.000 per 1 januari 2009; hierdoor zal een grotere groep bedrijven (ruw geschat circa 45.000 extra) per kwartaal in plaats van per maand aangifte btw gaan doen.

 

Al eerder heeft staatssecretaris De Jager een versoepeling van het boetebeleid aangekondigd. Voor de afdracht van btw en loonheffingen zal naar verwachting vanaf 1 januari 2009 een coulanceperiode gelden van 7 dagen. Een boete wordt pas opgelegd als de belasting twee keer achtereen te laat wordt betaald.

 

Conclusie:

De staatssecretaris van Financiën laat de robuustheid van de processen bij de Belastingdienst prevaleren. Daar valt enig begrip voor op te brengen. Toch verdient het intrekken van de maatregel voor beëindiging van de inhoudingsplicht wel enige nadere uitleg. Het alternatieve pakket maatregelen is weliswaar sympathiek te noemen, maar vormt geen volledige compensatie voor de dga. Een grotere groep dan uitsluitend de dga profiteert van de maatregelen. Maar de dga blijft verplicht een loonadminstratie te voeren, met dien verstande dat de loonaangifte en de betaling van de loonheffing wel eenvoudiger wordt. Vanaf 1 januari 2010 dan.

 

Bron:

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de loonheffing bij directeur-grootaandeelhouders, 9 juni 2008, nr. DB2008/340

 


©
College Belastingadviseurs

Geplaatst op: donderdag 24 juli 2008 om 11:00 uur
terug