Belastingdienst mag dubbel heffen

Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Als blijkt dat een werkgever over een loonbestanddeel geen loonbelasting heeft afgedragen, dan heft de Belastingdienst na op basis van eindheffing bij de werkgever. De gedachte is dan, dat de werkgever de werknemer een netto-loon-voordeel heeft willen geven en de loonbelasting niet verhaalt op de werknemer. De loonbelasting is dan voor rekening van de werkgever en de werknemer hoeft over het loonbestanddeel geen inkomstenbelasting te betalen.

 

Toch blijkt dubbele belasting mogelijk. Een naheffingsaanslag loonbelasting blijft namelijk in stand, indien de navorderingsaanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld na de naheffingsaanslag loonbelasting. Hiermee komt de rechter de Belastingdienst tegemoet. Aanpassing van naheffingsaanslagen wegens latere navorderingsaanslagen over dezelfde loonbestanddelen, zou een te zware administratieve belasting zijn voor de Belastingdienst. De Belastingdienst mag niet over hetzelfde loonbestanddeel naheffings- en navorderingsaanslagen opleggen als sprake is van een gecoördineerde actie van de Belastingdienst. Alleen bij een gecoördineerde actie moet de Belastingdienst dus kiezen.

In het licht van het voorgaande, doet een recent arrest de wenkbrauwen fronsen. Door inspanningen van de “Doelgroep Betaald Voetbal” legt de Belastingdienst aan een Voetbalclub naheffingsaanslagen loonbelasting op (eindheffing) wegens loonbetalingen aan twee voetballers. De Doelgroep Betaald Voetbal geeft aan de inspecteurs voor de inkomstenbelasting de gegevens door, die vervolgens navorderingsaanslagen aan de voetballers oplegt. De voetballers kunnen de nageheven loonbelasting niet verrekenen via hun aangifte inkomstenbelasting. Dubbele heffing! Voor de rechter is de vraag aan de orde, of de naheffingsaanslagen in stand kunnen blijven. De hoogste rechter, de Hoge Raad, beslist, dat er binnen de Belastingdienst geen volledige afstemming heeft plaatsgevonden over de aanslagen en het tijdstip van opleggen daarvan. De naheffingsaanslagen moeten daarom in stand blijven.

Rechter neemt Belastingdienst in bescherming
Argumenten van uitvoerbaarheid zijn wat ons betreft zeer kwestieus als deze worden gebruikt ter onderbouwing voor dubbele heffing. Toch mogen naheffingsaanslagen loonbelasting in stand blijven als dezelfde loonbestanddelen later in een navorderingsaanslag inkomstenbelasting in aanmerking worden genomen en geen sprake is van een gecoördineerde actie van de Belastingdienst. Zelfs als er geen sprake is van een volledig gecoördineerde actie als de bevindingen uit een looncontrole intern worden doorgegeven en de navorderingsaanslag minder dan een maand na de naheffingsaanslag is gedagtekend, zo leert het recente arrest. Dat gaat ons begrip voor de uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst ver te boven. Als de Belastingdienst intern de gegevens kan doorgeven, dan is het ook mogelijk om de aanslagen even onderling af te stemmen!

Bron: Hoge Raad 11 juli 2008, nr. 43.834

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: donderdag 24 juli 2008 om 11:28 uur
terug