Eind 2007: Vakantiedagen over of tekort?

Iedereen die in Nederland in dienstbetrekking werkt, heeft recht op vakantiedagen. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het wettelijke aantal vakantiedagen is minimaal 4 keer het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime baan bestaat dus wettelijk recht op 20 vakantiedagen. In veel arbeidsovereenkomsten wordt een hoger aantal vakantiedagen overeengekomen. Als er 25 vakantiedagen worden overeengekomen bestaat recht op vijf bovenwettelijke vakantiedagen.

Het einde van 2007 nadert alweer en dan zijn er werknemers die vakantiedagen over hebben of tekort komen. Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer en werkgever?

  • De werknemer mag de bovenwettelijke dagen die hij in dat jaar of in voorgaande jaren over heeft afkopen. Dit kan alleen als de werkgever hierin toestemt. Slechts bovenwettelijke dagen komen voor afkoop in aanmerking. De werknemer ontvangt dan geld in plaats van de resterende vakantiedagen. Deze uitkering is belast loon.
  • De werknemer mag de resterende dagen meenemen naar het komende jaar. De opgebouwde vakantiedagen blijven staan tot vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Opgebouwde dagen in 2007 verjaren dus 31 december 2012.
  • Bij verbreking van het dienstverband is de werkgever verplicht de nog openstaande vakantiedagen uit te betalen of de werknemer toe te staan de dagen op te laten nemen voor hij vertrekt.
  • Als de werknemer meer vakantiedagen heeft opgenomen dan waarop recht bestond dan kan de werkgever dit verrekenen met het loon aan het einde van het jaar.
  • De werkgever kan ook toestaan dat een voorschot wordt genomen op de vakantiedagen van het komende jaar. Uiteindelijk wordt bij het einde van het dienstverband een eventueel tekort verrekend met het salaris.

 

Bron: SZW, dossier vakantierechten
© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: donderdag 25 oktober 2007 om 12:54 uur
terug