Uw banktegoeden gegarandeerd?

De Nederlandse overheid garandeert een spaarbedrag van € 100.000 per bank per persoon. Maar hoe hoog is de garantie voor een en/of-rekening eigenlijk? En maakt het nog verschil als u naast een spaarrekening ook uw financiering voor de eigen woning bij dezelfde bank heeft?
En welke tegemoetkoming geldt voor spaarders die tijdelijk de overwaarde van hun verkochte woning op een rekening bij Icesave hadden geparkeerd?

 

De depositogarantieregeling
In Nederland gevestigde banken met een vergunning van De Nederlandsche Bank (hierna DNB) vallen onder de depositogarantieregeling. Buitenlandse banken gevestigd in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein die in Nederland vanuit een bijkantoor werken, vallen onder het depositogarantiestelsel in hun land van herkomst. Indien dit garantiestelsel een beperktere dekking kent dan het Nederlandse stelsel, dan bestaat de mogelijkheid dat deze bijkantoren aanvullend deelnemen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel. Voor andere banken dan hiervoor genoemd gelden afwijkende regels.

In Nederland is het bedrag van het depositogarantiestelsel eind 2008 tijdelijk verhoogd. Er wordt nu een bedrag gegarandeerd van € 100.000 per persoon per instelling. Is sprake van een zogenaamde en/of rekening van twee personen dan geldt dit per persoon.
De regeling geldt voor tegoeden op bijvoorbeeld lopende rekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito’s.

Voorbeeld
Eén bankrekening bij de bank op naam van één persoon: € 100.000 gegarandeerd.
Eén en/of-rekening bij de bank op naam van twee personen: twee maal € 100.000 gegarandeerd.

Garantie over het saldo per bank
Waar veel mensen waarschijnlijk niet bij stil staan is dat tegoeden bij een bank eerst worden verrekend met de schulden aan die bank. Slechts voor het saldo kan een beroep worden gedaan op de depositogarantieregeling.

Voorbeeld
De heer en mevrouw Jansen hebben een spaartegoed van € 50.000 en een hypothecaire lening van € 75.000 bij dezelfde bank. Het spaartegoed wordt verrekend met de lening, zodat geen beroep kan worden gedaan op de depositogarantieregeling.
Nadere informatie over de banken waarvoor de depositogarantieregeling geldt en over de depositogarantieregeling zelf, kunt u vinden op de website van de DNB ( www.dnb.nl ).

Overwaarde kwijt en geen renteaftrek?
Op grond van de zogenaamde bijleenregeling dient u de overwaarde van uw oude woning te investeren in uw nieuwe eigen woning. Doet u dat niet en neemt u voor dat bedrag toch een lening op, dan heeft u daarvoor geen recht op renteaftrek in verband met de eigen woning.

Wat nu als u de overwaarde op uw oude woning tijdelijk hebt gestort op een rekening bij Icesave? Voorzover u dat geld op grond van een depositogarantieregeling niet (tijdig) terugkrijgt en u beschikt ook niet over ander eigen geld, bent u waarschijnlijk genoodzaakt om uw nieuwe woning ook voor de overwaarde van uw oude woning te financieren met een lening.

Tegemoetkoming door de staatssecretaris
De staatssecretaris heeft onlangs kamervragen beantwoord over die situatie. Hij is bereid om onder bepaalde voorwaarden toch renteaftrek te verlenen. De benadeelde moet een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule en vervolgens zal de staatssecretaris geval tot geval beoordelen.
Ook is hij bereid in overleg te treden met banken, zodat (naderhand) terugontvangen bedragen boetevrij kunnen worden afgelost.

Advies
Bent u (een deel van) het bedrag van de overwaarde op uw oude woning kwijtgeraakt bij Icesave en loopt u nu aan tegen een renteaftrekbeperking, dan verdient het aanbeveling om een beroep te doen op de hardheidsclausule in een brief aan het ministerie van Financiën.

Geplaatst op: vrijdag 21 augustus 2009 om 08:05 uur
terug