Wetswijziging in verband met periodieke giften in box 3

De berichtgeving over het arrest van de Hoge Raad over de dubbele aftrek van periodieke giften in box 1 en box 3 is u waarschijnlijk niet ontgaan. In het netnieuwsbericht van 25 augustus 2008 en 18 maart 2009 hebben wij aandacht besteed aan dit onderwerp. Inmiddels heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris over de gevolgen van het arrest voor andere persoonsgebonden aftrekposten dan de giftenaftrek. De staatssecretaris heeft bij de beantwoording van die vragen een wetswijziging aangekondigd om de ‘dubbele aftrek’ onmogelijk te maken.

Aangekondigde wetswijziging
Als antwoord op de vragen van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris op 20 april 2009 een voorstel tot wetswijziging aangekondigd. Alle verplichtingen waaruit betalingen voortvloeien die als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking kunnen worden genomen, zouden dan niet meer in aanmerking komen als schuld in box 3. De bedoeling is die wijziging vóór 31 december 2009 (eerstvolgende peildatum voor box 3) in werking te laten treden.

Gevolgen voor de praktijk
Indien de wet wordt aangepast is de (extra) ruimte voor het opvoeren van een verplichting naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad gerepareerd. Per de peildatum van 31 december 2009 kan dan geen verplichting meer worden opgevoerd in box 3 voor persoonsgebonden aftrekposten.

Advies
Voor de jaren tot en met 2008 waarvoor de aanslag nog niet definitief is vastgesteld kan nog een schuld in box 3 worden opgevoerd, niet alleen voor periodieke giften, maar pleitbaar is dat dat mogelijk is voor bijvoorbeeld de alimentatieverplichting. Of dit ook voor 2009 nog mogelijk is, is afhankelijk van de aangekondigde wetswijziging. Uw belastingadviseur kan u vertellen of u er fiscaal belang bij zou hebben om een aanvulling op de aangifte te doen of bezwaar te maken tegen uw belastingaanslag.

 

Bron: Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 2416, Tweede Kamer

Geplaatst op: vrijdag 21 augustus 2009 om 08:05 uur
terug