Inkomensschatting ondernemers onnodig duur

Persbericht

Bijna alle ondernemers moeten voor 1 augustus aan de Belastingdienst een schatting van hun inkomen over 2009 opgeven. Voorgaande jaren kon in veel gevallen worden volstaan met het plaatsen van een enkel vinkje. Nu kost dit veel meer tijd en daarmee veel meer geld voor de ondernemer. En dit terwijl de ondernemer in het huidige economische klimaat zijn geld wel beter kan gebruiken.

 

 

In het MKB laten de meeste ondernemers de schatting verzorgen door hun belastingadviseur. Meestal wordt in de schatting aangesloten bij de eerdere voorlopige aanslag. Dat kon tot dit jaar eenvoudig door het zetten van een vinkje in de aangifteprogrammatuur bij het vakje ‘conform voorlopige aanslag’. De Belastingdienst eist echter dit jaar een uitgebreide specificatie van het inkomen, ook indien er geen reden is voor een aanvullende voorlopige aanslag. Uiteindelijk betalen ondernemers de rekening van een omslachtige werkwijze die niet of nauwelijks invloed heeft op de belastingopbrengst. Belastingadviseurs zitten niet op dit extra werk zonder meerwaarde voor de ondernemer te wachten, maar kunnen uiteraard weinig anders dan dit toch door te berekenen aan de klant.

De Belastingdienst wenst met de belastingheffing meer aan te sluiten op de actualiteit. Door een uitgebreide specificatie te verlangen bij de schatting, wordt dat echter niet bereikt. Veel ondernemers hebben pas na afloop van het kalenderjaar bij het doen van aangifte voldoende inzicht in hun inkomen. Bovendien brengt de heffingsrente veel ondernemers ertoe hun inkomen zo goed mogelijk te schatten. Overigens schat een goede ondernemer zijn winst eerder te laag dan te hoog, hetgeen zeker in het huidige economische klimaat niet onbegrijpelijk is.

Het Register Belastingadviseurs is van mening dat de schattingswijze voor de schatting 2009, waarbij een ‘schatting conform voorlopige aanslag 2009’ niet meer mogelijk is, onevenredig bezwaarlijk is. De Belastingdienst moet adviseurs het vertrouwen geven en toestaan, dat slechts een schatting wordt gedaan indien een aanvullende voorlopige aanslag nodig is.

Geplaatst op: vrijdag 21 augustus 2009 om 08:07 uur
terug