Zwart sparen? Keer nu in!

Terecht wordt het zwartsparen steeds meer ontmoedigd. Op allerlei fronten sluit het net om de zwartspaarder. Een toenemende internationale fiscale gegevensuitwisseling, hogere boetes en beperking van de inkeerregeling zijn enkele maatregelen. En onlangs heeft het Hof van Justitie van de EG bepaald, dat voor ‘zwart’ buitenlands vermogen of inkomen de verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar mag gelden. Het wordt voor zwartspaarders de hoogste tijd om nu in te keren.
Dat de zwartspaarder duur uit is indien hij ‘gepakt’ wordt, kan worden toegelicht met het volgende voorbeeld.

 

Nu inkeren
Een tandarts heeft op een Zwitserse bankrekening in 1997 een bedrag van € 100.000 ‘weggezet’. Hij geeft dit niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting. Daarmee ‘bespaart’ hij zich de heffing in box 3 over dit bedrag, € 1.200 per jaar. Voor het gemak wordt er in dit voorbeeld aan voorbij gegaan, dat tot 2001 de werkelijke inkomsten belast waren. Stel nu, dat de Belastingdienst dit fiscaal vergrijp constateert en over twaalf jaren navordert. De nagevorderde belasting bedraagt dan € 14.400 en de boete maximaal 100%. De totale navordering, inclusief boete en exclusief heffingsrente kan zo oplopen tot zo’n € 30.000.

De tandarts heeft vernomen dat Zwitserland en Nederland zijn overeengekomen in het belastingverdrag een regeling te treffen over fiscale gegevensuitwisseling. Daarom gaat hij te biecht bij zijn adviseur. Die geeft aan dat de enige optie is om alsnog het verzwegen vermogen aan te geven en daarbij een beroep te doen op de zogenoemde inkeerregeling. Door alsnog vrijwillig de onjuiste aangiften te corrigeren en belasting te betalen kan de tandarts de boete ontlopen en zijn ‘schade’ beperken tot slechts zo’n € 15.000 exclusief heffingsrente.

Niet inkeren en strengere regels
Vanaf 1 juli 2009 is de maximale boete voor verzwegen vermogen verhoogd tot 300% en vanaf 1 januari 2010 is een vrijwillige verbetering slechts over de jongste twee aangiftejaren ‘boetevrij’. Aangiften die zijn of zouden moeten zijn ingediend vóór 1 januari 2010 kunnen echter nog over de gehele (verlengde) navorderingstermijn boetevrij vrijwillig worden verbeterd. De tijd dringt dus voor de zwartsparende tandarts. Hoe langer hij wacht, hoe hoger de totale navordering. Over een reeks van twaalf jaren onder toepassing van de strengere regelgeving kan de totale navordering, inclusief boete en exclusief heffingsrente oplopen tot zo’n € 58.000.

Geplaatst op: vrijdag 21 augustus 2009 om 08:10 uur
terug