Inspecteur is gebonden aan toezegging over afzien van navordering / kort daarna gestuurde brief heeft geen gevolgen

Inspecteur is gebonden aan toezegging over afzien van navordering / kort daarna gestuurde brief heeft geen gevolgen

formeel belastingrecht - Uitspraak Rechtbank Breda - [31-07-2009] - 08/5483 (BJ5277) - [21-08-2009]

 

In dit geval is een navorderingsaanslag opgelegd in verband met een aan de inspecteur te wijten verkeerde verrekening van loonheffingen. De inspecteur heeft in een brief van 25 juli 2008 als volgt gereageerd op het verzet van de belastingplichtige tegen de aangekondigde navorderingsaanslag: 'Ik deel uw standpunt en zal navordering van uw aanslag over het jaar 2005 achterwege laten.'. De inspecteur kwam hier blijkbaar al snel op terug in een brief van 30 juli 2008.

Rechtbank Breda oordeelt dat de inspecteur is gebonden aan zijn toezegging van 25 juli 2008 en ziet de latere brief niet als een 'onverwijlde herroeping' van het gewekte vertrouwen. De inspecteur was van alle feiten op de hoogte voor hij de toezegging deed en de belastingplichtige kon uit de toezegging afleiden dat die blijkbaar berustte op een grondig onderzoek. Ook is de toezegging niet in strijd met de wettelijke regeling.

RECHTBANK BREDA
Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 08/5483
Geplaatst op: zaterdag 22 augustus 2009 om 11:00 uur
terug