Terecht omkering bewijslast door gebrek in administratie

HR, CPG 09/00252, LJN: BK3815

In geschil is of de administratie m.b.t. het restaurant van belanghebbende terecht is verworpen, hetgeen heeft geleid tot toepassing van omkering van de bewijslast. In een bedrijf met veel contante transacties behoort een kasboek tot de administratie. Er is sprake van een gebrek in de administratie indien een onderneming over twee verschillende kasboeken beschikt. De administratie van belanghebbende is terecht verworpen. Beroep in cassatie gegrond.

Geplaatst op: woensdag 25 november 2009 om 13:30 uur
terug