Gebrek in systeem belastingdienst is onrechtmatigheid als bedoeld in art. 7:15 AWB

RB ''s-Gravenhage, AWB 08/9418, LJN: BK3055

In geschil is of er m.b.t. de voorlopige aanslag er sprake is van een onrechtmatigheid als bedoeld in art. 7:15 AWB. Nu verweerder zijn geautomatiseerde systeem zo heeft ingericht dat een voorlopige aanslag wordt opgelegd o.g.v. slechts het aangegeven verzamelinkomen in het daaraan voorafgaande jaar, heeft hij niet de zorgvuldigheid betracht die in dit geval van hem mag worden verwacht en is er sprake van een onrechtmatigheid. Beroep gegrond

Geplaatst op: woensdag 25 november 2009 om 13:36 uur
terug