De jager ziet geen reden voor uitstel afschaffing aangiftediskette

Tweede-Kamerlid Kortenhorst (CDA) wilde onder andere naar aanleiding van het onderzoek van de Nationale Ombudsman, van staatssecretaris de Jager weten of hij terugkwam op de afschaffing van de belastingdiskette.

De Jager geeft aan dat het door Kortenhorst genoemde aantal ontvangen aangiften op diskette, groter is dan het aantal uitgereikte aangiftediskettes omdat de mogelijkheid bestond om een van internet gedownloade aangifte op diskette in te sturen en met één diskette meerdere aangiften konden worden gedaan. Met ingang van 2007 wordt de diskette niet meer gebruikt voor de Hulp bij Aangifte (HUBA) wat een flinke afname zal betekenen  (in 2006 werden voor de HUBA ruim 360.000 aangiften per diskette ingeleverd).

In januari 2008 zal aan zo’n 350.000 personen een aangepaste uitnodigingsbrief voor het doen van aangifte verzonden worden waarin nogmaals wordt gewezen op de afschaffing. De Jager verwacht op basis van onderzoek van de Belastingdienst waaruit bleek dat van de diskettegebruikers 70% wel over internet beschikt dat zo’n 100.000 personen een alternatief voor de diskette moeten gaan zoeken. Hij stelt dat zij gebruik kunnen maken van de HUBA-campagne, kiezen voor uitwijk naar papieren aangifte of een beroep kunnen doen op familie, vrienden of kennissen.

De staatssecretaris wijst er nog op dat de diskette voor 2006 al minder toelichting kende dan de downloadbare aangifte omdat er gewoonweg te weinig ruimte was.

Bron: Elsevier/Ministerie van Financiën - [30-10-2007] - DGB2007/05002U - [1-11-2007]

Geplaatst op: vrijdag 2 november 2007 om 09:02 uur
terug