Dga-pensioen: kiezen voor zekerheid of flexibiliteit

Veel dga’s blijken niet of onvoldoende te zijn geïnformeerd over het van kracht worden van de Pensioenwet (PW) per 1 januari 2008. Op die datum eindigt het overgangsrecht voor op 31 december 2006 bestaande pensioenregelingen. Dga’s moeten daarom nog dit jaar kiezen voor zekerheid of flexibiliteit.

Dga’s met een geheel of gedeeltelijk extern verzekerd pensioen moeten in 2007 kiezen of zij hun verzekerde pensioen onder de PW laten vallen, of niet. Volgens de wet hoeft de dga niets te doen als hij zijn verzekerde pensioen niet onder de PW wil laten vallen. Sommige verzekeraars draaien dat echter om en laten het verzekerde pensioen wel automatisch onder de PW vallen. Het is daarom zeer verstandig iedere keuze schriftelijk aan de pensioenverzekeraar mede te delen.

Maakt de dga van zijn verzekerde pensioen een “PW-pensioen”, dan kiest hij voor zekerheid: het verzekerde pensioen is dan veilig bij een faillissement. Kiest de dga ervoor zijn pensioen niet aan te merken als PW-pensioen, dan kiest hij voor flexibiliteit. De dga behoudt dan de mogelijkheid van waardeoverdracht naar de eigen bv, waardoor in de uitkeringsfase een lage kostenstructuur kan worden bereikt.

In de meeste situaties spelen meer aspecten een rol bij het uitbrengen van de keuze. Raadpleeg daarom uw pensioenadviseur en breng uw keuze nog dit jaar schriftelijk uit.

© College Belastingadviseurs

Geplaatst op: vrijdag 9 november 2007 om 09:22 uur
terug